ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ гр.ПАЗАРДЖИК

предлага за учебната 2019/2020 година следните професии и специалности:

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

Професия“Техник  по Автоматизяция ”

Специалност:“Автоматизация  на непрекъснатите  производства ”

 

 

Професия:“Техник  на енергийни съоръжения и инсталации”

 

Специалност:"Топлотехника" /Климатична, вентилационна,отоплителна и хладилна техника/

 

   

Нашето училище разполага с модерни кабинети и учебни работилници!


 Нашите преподаватели са висококвалифицирани специалисти по теория и практика на професионалното обучение!


     Завършващите при нас младежи и девойки могат да стажуват и работят в модерни и динамично развиващи се фирми!

Булсатком” ООД-гр.Пазарджик

 „AKSUS – OFFICE EXPERT”-гр.Пазарджик

„Металика”ЕООД-гр.Пазарджик

„Раис”ООД -гр.Пазарджик
    „Механикс груп“- с.Драгор
    „Liebherr  - Хаусгерете – Марица” ЕООД- гр.Пловдив

"ТЕБИКС"   ЕООД

„Фриго – Р. Чолаков” ЕООД-гр.Пазарджик
    „ЕС – 3”-гр.Пазарджик
    ЕТ „Винис сервиз” – Н.Динчев-гр.Пазарджик

 


Вие сте тук:Home